stránky KONTROLNÍ KOMISE
Kromě přehledu o činnosti KONTROLNÍ KOMISE jsou obsahem také doplňující informace o fungování družstva a jeho orgánů.