stránky KONTROLNÍ KOMISE












Kromě přehledu o činnosti KONTROLNÍ KOMISE jsou obsahem také doplňující informace o fungování družstva a jeho orgánů.