ZÁPISY VČ. PŘÍLOH

 • Členská schůze 2018:
  pozvánka  (11.6.2018)
  zápis dosud není k dispozici
 • Členská schůze 2016:
  pozvánka 
  (pro malou účast nebyla schůze usnášeníschopná)
 • Schůze kontrolní komise 7.12. 2015:
  zápis
 • Členská schůze 2013:
  zápis  (pozvánka nezachována)

 

STATUTÁRNÍ LISTINY

 

Smlouvy

 •  

DĚNÍ, UDÁLOSTI, PŘÍPADY, ZPRÁVY

25.06.2018     Zpráva Kontrolní komise k účetní závěrce 2017 

15.06.2017     Zpráva Kontrolní komise k účetní závěrce 2016 

10.06.2016    Zpráva Kontrolní komise k účetní závěrce 2015

15.12.2015    Řešení bezpečnosti plynových spotřebičů v domě:
                        Návrh člena Kontrolní komise předložený představenstvu  

18.09.2014    Připomínky  č.1   a   č.2   k návrhům stanov JUDr. Moniky Čírtkové

 05.05.2014    Předání dokumentů, vyžádaných dne 04.03.2014 
                      Mp3 audio: součást zápisů + náhrada za neprovedený plynoservis
                      Textový přepis některých výroků z jednání

23.04.2014    Žádost členů o doplnění programu členské schůze 

 03.04.2014    Zamítnutí od představenstva 

04.03.2014     Stížnost / žádost členů adresovaná představenstvu 

06.01.2014    Oznámení představenstva o revizích plyn. spotřebičů v bytechů......mlkjnlkjn

.

.